[XFCE] Ctrl + F5 không hoạt động trong Google Chrome

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 17


Nguyên nhân

Trong XFCE, Ctrl + F5 là phím tắt để chuyển đổi Workspace (không gian làm việc) thứ 5 nên việc bạn sử nó trong Google Chrome hoặc những ứng dụng khác đôi sẽ bất khả thi.

Cách khắc phục

Truy cập
Applications Menu > Settings > Settings Manager > Window Manager
Kiểm tra tab Keyboard, tìm tổ hợp Ctrl + F5 và thay nó thành tôt hợp phím tắt nào thì tùy, không thì xóa nó đi cũng được. Có thể cần khởi động lại để áp dụng cài đặt. Giờ hãy vào Google Chorme và tận hưởng!

Tags: ,