[Ubuntu] Tắt Snaps

18/9/2020 | Updated: 18/9/2020 | View: 31


Snaps rất hay nên trước khi tắt bạn cần biết mình đang làm gì! Tốt nhất hãy xem lại Snaps có tác dụng gì với bạn.

1. Xoá Snaps

Khi cài đặt Ubuntu, mặc định snap đã được cài sẵn, liệt kê các gói của nó bằng lệnh snap list:

$ snap list
Name Version Rev Tracking Publisher Notes core 16-2.44.1 8935 latest/stable canonical✓ core core18 20200311 1705 latest/stable canonical✓ base gnome-3-34-1804 0+git.2c86692 24 latest/stable/… canonical✓ - gtk-common-themes 0.1-30-gd41a42a 1502 latest/stable/… canonical✓ - snap-store 20200415.e028804 394 latest/stable/… canonical✓ -

Sau đó xoá các gói của snap bằng lệnh sudo snap remove <package>

sudo snap remove snap-store
sudo snap remove gtk-common-themes
sudo snap remove gnome-3-34-1804
sudo snap remove core18

Đừng vội xoá core snap nhé!

2. Unmount snap core service

Bạn thay xxxx thành ID thực trong thư mục hệ thống core, tìm kiếm nó bằng lệnh df

sudo umount /snap/core/xxxx

3. Xoá snapd

sudo apt purge snapd

4. Xoá những thứ liên quan

rm -rf ~/snap
sudo rm -rf /snap
sudo rm -rf /var/snap
sudo rm -rf /var/lib/snapd

 

Chúc các bạn thành công!

Tags: ubuntu,