Bài viết mới

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator

Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator


[Ubuntu] Tắt Snaps

[Ubuntu] Tắt Snaps

Snaps rất hay nên trước khi tắt bạn cần biết mình đang làm gì! Tốt nhất hãy xem lại Snaps có tác dụng gì với bạn.


[Ubuntu] Chỉnh sửa grub

[Ubuntu] Chỉnh sửa grub

Việc chỉnh sửa file grub trên Ubuntu có thể giúp ta tùy chỉnh 1 số việc như chỉnh thời gian để chọn vào hệ điều hành nào (nếu máy có cài nhiều hệ điều hành song song), chọn hệ điều hành mặc định sẽ khởi động vào sau khoảng thời gian nhất định…