Bài viết mới

[Arch Linux] Hướng dẫn cài đặt

[Arch Linux] Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Arch Linux


[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator

Hướng dẫn cài đặt Startup Disk Creator[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP

[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ.


[Ubuntu] Chỉnh sửa grub

[Ubuntu] Chỉnh sửa grub

Việc chỉnh sửa file grub trên Ubuntu có thể giúp ta tùy chỉnh 1 số việc như chỉnh thời gian để chọn vào hệ điều hành nào (nếu máy có cài nhiều hệ điều hành song song), chọn hệ điều hành mặc định sẽ khởi động vào sau khoảng thời gian nhất định…