[Source Code] Imager - Simple Image Hosting Script

1/1/2018 | Updated: 28/8/2020 | View: 15


Imager - Script Image Hosting là một Script PHP để tạo một trang web Image Hosting. Người dùng của bạn dễ dàng tải hình ảnh lên Hosting hoặc Amazon S3 bằng giao diện Kéo và Thả. Người dùng có thể tạo hồ sơ của họ để theo dõi các video tải lên của họ bằng E-Mail hoặc Đăng nhập xã hội. Giao diện hiện đại, được xây dựng với các công nghệ như Bootstrap 4 & jQuery.

Demo: https://codecanyon.net/item/imager-simple-image-hosting-script/27752235

Tải xuống

imager-10.rar

 

Tags: ,