[J2ME] Bài 5: TextBox

1860962

TextBox là một hộp lớn để nhập văn bản, thường dùng khi viết nhật ký, viết comment, viết tin nhắn… TextBox khá giống TextField. Cấu trúc khai báo là: TextBox …

[J2ME] Bài 4: Ticker

1860962

Ticker là dòng chữ chạy ngang, khi tên tập tin quá dài vượt màn hình thì nó sẽ chạy từ đầu tên đến cuối tên, đó là một ví dụ. …

[J2ME] Bài 3: TextField

1860962

TextField sử dụng để làm nhiều thứ. Vd: khung đăng nhập với text field nhập nick và text field nhập pass. Cấu trúc khai báo của TextField rắc rối hơn …

[J2ME] Bài 2: String Item

1860962

StringItem là một dòng chữ, có tên. Mời bạn xem qua đoạn mã này: import javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; public class HelloWorld extends MIDlet { Form f=new Form(“tiêu đề”); StringItem si …

[J2ME] Bài 1: Hello World

1860962

J2ME cung cấp cho ta hai mức đồ họa: đồ họa cấp thấp và đồ họa cấp cao. Đồ họa mức cao dùng cho văn bản hay form. Đồ họa …

[J2ME] Toán tử trong J2ME

1860962

Toán tử là một phần quan trọng dùng để tính toán, so sánh, xác định quan hệ,… Toán tử được dùng phổ biến trong các hàm logic, các phép tính, …

[J2ME] Kiểu dữ liệu trong J2ME

20200330_204322

Biến trên thực tế là bộ nhớ để lưu một giá trị nào đó. Khi khai báo biến tức là ta đang khai báo với hệ thống dành riêng không …

[J2ME] Chú thích trong J2ME

1860962

Những đoạn chú thích giúp cho người code, người đọc dễ hiểu code của mình hơn,…. Những đoạn chú thích này sẽ không được biên dịch nên cứ thêm thoải …