[LMHT] Cách chữa lỗi phím W

1/9/2020 | Updated: 1/9/2020 | View: 122


Cách 1: Dùng Unikey 4.0 RC2

Chỉnh kiểu gõ Tự định nghĩa sau đó nhấn vào nút có dấu 3 chấm bên cạnh (…) nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Tại cửa sổ này bạn chọn Simplified Telex rồi nhấn Nạp kiểu gõ này, sau đó nhấn Lưu trữ

Cách 2: Dùng GoTiengViet

Chọn kiểu gõ là Telex

Tags: ,