[Jquery] Phiên bản slim

1/9/2020 | Updated: 1/9/2020 | View: 57


jQuery và jQuery Slim

Để sử dụng jQuery, bạn thường sẽ truy cập vào https://jquery.com/download/ và lấy về một trong các gói được cung cấp. Hiện tại phiên bản nén của jQuery nặng 87Kb. Đây không phải là một dung lượng lớn, nhưng bạn có thể giảm thêm 17Kb bằng cách chọn phiên bản nén slim.

Phiên bản slim giảm dung lượng bằng cách loại bỏ mô-đun ajax và các hiệu ứng.

Mô-đun ajax có lẽ ít được sử dụng. Nó chứa các hàm và phương thức cho phép chúng ta tải dữ liệu mà không cần làm mới trang. Tuy nhiên, các mô-đun hiệu ứng nhiều khả năng hoạt động trong các trang web của bạn hơn; nó chứa các hàm và phương thức cho các hiệu ứng thường được sử dụng.

Ví dụ animate(), fadein() và fadeout(), hide(), show() và vân vân. Nếu bạn đã từng sử dụng jQuery, khả năng là bạn đã sử dụng một trong các phương thức này.

Bootstrap

Bootstrap 4 (phiên bản mới nhất của framework) sử dụng phiên bản slim của jQuery . Do đó, nếu bạn đang xây dựng với Bootstrap và bạn dự định bổ sung thêm bất kỳ tương tác phụ nào dựa trên ajax hoặc các hiệu ứng, bạn sẽ phải tải thư viện jQuery đầy đủ để thay thế.

Tags: js, jquery,