J2ME SDK Mobile

J2ME SDK Mobile là gì?

J2ME SDK Mobile là một ứng dụng lập trình J2ME tốt nhất trên điện thoại di động Java được phát triển bởi Mumey một nhà lập trình nổi tiếng. di động – Tích hợp môi trường phát triển ứng dụng (IDE) trên ngôn ngữ lập trình Java. Nó có đủ các tính năng để phát triển Java như phần mềm NetBeans hay là Eclipse trên máy tính vậy.

Tải xuống