[J2ME] Chú thích trong J2ME

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 11


Những đoạn chú thích giúp cho người code, người đọc dễ hiểu code của mình hơn,.... Những đoạn chú thích này sẽ không được biên dịch nên cứ thêm thoải mái :ngon: Cú pháp:
// Đây là chú thích trên 1 dòng, chỉ có tác dụng ở dòng này

/**
 * Chú thích nhiều dòng
 * Dòng 1
 * Dòng 2
 */

/* Chú thích nhiều dòng */

/* Chú thích nhiều dòng
Dòng 1
Dòng 2
/*

Tags: ,