[J2ME] Cấu trúc căn bản của một ứng dụng J2ME

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 21


Một ứng dụng J2ME gồm có: Flie .jar và file .jad (một số thiết bị không yêu cầu file .jad) File jar là một file zip trong có chứa các file java đã được mã hóa thành dạng binary (class) và file thông tin mô tả ứng dụng (MANIFEST.MF). File thông tin về ứng dụng mặc định nằm trong thư mục "META-INF" và cần ít nhất những dòng thông tin sau:
Manifest-Version: 1.0
MIDlet-1: App,icon.png,Midlet
MIDlet-Name: Bài tập 1
MIDlet-Vendor: NDTpro
MIDlet-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
File jad một số thiết bị yêu cầu phải có, nó là file cài đặt ứng dụng nằm cùng thư mục chứa file jar của ứng dụng. Nó giống hệt file .MF và có thêm 2 dòng sau:
MIDlet-Jar-URL: http://link.jar
MIDlet-Jar-Size: 235881
Hãy chú ý dòng
MIDlet-1: App,icon.png,Midlet
thì quan trọng là tên "Midlet" nó là tên class chạy đầu tiên khi khởi động ứng dụng các bạn tạo ứng dụng chỉ cần viết đúng nó còn lại copy file MF của ứng dụng khác cũng không sao! Để tạo hoặc sửa file .MF các bạn có thể sử dụng chức năng TextEditor của MobyExplore hoặc dùng MiniCommander hay bất cứ phần mềm nào có chức năng sửa văn bản.

Tags: ,