Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

1/1/2018 | Updated: 28/8/2020 | View: 14


Windows Defender là gì? (cập nhật sau)

Trong nhiều tình huống, có khi chỉ là thấy lịch sử Windows Defender quá nhiều và ngứa mắt nhưng chả biết làm sao? Nhưng yên tâm đi, mình sẽ giúp bạn <3

Hướng dẫn xóa Lịch sử bảo vệ Windows Defender

Bước 1: Mở Event Viewer dưới quyền Admin

Untitled

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn sau:  Application and service logs / Microsoft / Windows / Windows defender

Screenshot (16)

Bước 3: Bạn thấy 2 mục con của nó không (Operational và WHC), ấn chuột phải vào nó và chọn Clear Log

Screenshot (17)

Bước 4: Nó hiện ra hộp thoại, chọn cái nào thì tùy. Mình chọn Clear

Untitled

Có thể khởi động lại để áp dụng thay đổi

Kết luận

Nên nhớ chỉ xóa chúng khi thật sự cần thiết!

Dù chưa chắc đã xóa sạch hoàn toàn nhưng nó cũng vơi phần nào, chúc may mắn !!!

Tags: ,