Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 13


Theo mặc định, Ubuntu cung cấp nhiều phiên bản java như 8, 11, 13, 14 trên Ubuntu repository. Vậy làm thế nào để cài đặt nó?

Cách cài đặt

Rất đơn giản, hãy xem nhé!

Bước 1: Tìm kiếm JDK phù hợp

apt search openjdk

Bước 2: Cài đặt bản JDK mà bạn muốn

Ở đây mình cài bản jdk 8
sudo apt install openjdk-8-jdk

Bước 3: Kiểm tra phiên bản java đã cài đặt

java -version

Hướng dẫn chuyển đổi qua lại các phiên bản java

Chỉ cần dùng 2 lệnh sau là được
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
Chúc các bạn thành công!!

Tags: ,