Dọn sạch package Arch Linux / Manjaro

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 13


Chỉ cần lệnh sau
pacman -Rns $(pacman -Qtdq)

Tags: ,