Console cho trình duyệt di động

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 8


screenshot

Cách dùng

Dán vào thanh địa chỉ trình duyệt
javascript:(function () { var script = document.createElement('script'); script.src="//cdn.jsdelivr.net/npm/eruda"; document.body.appendChild(script); script.onload = function () { eruda.init() } })();
Github: https://github.com/liriliri/eruda Chúc may mắn!

Tags: ,