SWAP (RAM ảo) là gì?

wfhMIY

SWAP là gì? Swap (hoán đổi) là một vùng trên ổ đĩa mà nó có thể được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu mà không được sử dụng trên bộ nhớ …