Hướng dẫn tắt tự động lưu bài viết WordPress

WordPress có một chức năng, đó là tự động lưu bài viết khi bạn đang soạn bài mới (autosave). Một bài viết của bạn thường sẽ kèm theo rất nhiều các bản lưu đó dưới dạng Revision.