12/4/2021 08:10:29
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Android > Thủ thuật
Enable Camera API 2 (No root)
27 ngày trước #1
ĐÃ THỬ NGHIỆM!

Xin không làm theo tôi nếu bạn không chắn chắn về những gì đã làm, tôi không chịu trách nhiệm khi máy bạn có hư hỏng khi làm theo cách này!!!

Cách thực hiện:

1) Cài đặt fastboot, adb và driver cho điện thoại vào máy tính

2) Tắt điện thoại và đưa nó về chế độ "fastboot mode"

3) Mở fastboot trên pc và kết nối thiết bị của bạn

4) Chạy lệnh:

fastboot oem enable_camera_hal3 true


5) khởi động lại điện thoại

6) Check thử xem xong được chưa

Bài viết có thiếu sót mong các bạn chỉ giáo
Edited: PMTpro. 18:33 16/3/2021
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 7