27/2/2021 11:19:35
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Wap / Web > HTML - CSS - JS
[JS] Kiểm tra ảnh đã được hiển thị hay chưa
22 ngày trước #1
Vài dòng script đơn giản thôi

Cách 1

var image     = new Image();

// Anh (co the la URL hoac anh da duoc ma hoa base64)
image.src = URL_IMAGE;

// Anh duoc tai thanh cong
image.onload = function () {
alert("OK");
}

// Anh loi
image.onerror = function () {
alert("Error");
}

// alert(image);


Cách 2: Dùng JQUERY

// Anh loi

$('#img').error(function() {
alert('Error');
});
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 9