27/2/2021 10:37:18
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Wap / Web > HTML - CSS - JS
[JS] Mẹo khai báo và sử dụng biến toàn cục
22 ngày trước #1
Đôi lúc ta hay mắc phải vấn đề là dù đã khai báo biến toàn cục rồi nhưng vẫn không thể sử dụng trong một số hàm. Ngoài do bản chất của hàm ra còn do các bạn sử dụng sai cách, dưới đây là một số cách mình đã tổng hợp được để các bạn có thể sử dụng trơn chu biến toàn cục trong các hàm

Cách 1


<script>
...
</script>


Cách 2


window.onload = function(){
var x = document.myForm.myInput;
...
};


Cách 3


(function($) {
$(function() {
var x = document.myForm.myInput;
...
});
}(window.jQuery));
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 7