27/2/2021 10:22:35
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Wap / Web > HTML - CSS - JS
[JS] Xóa phần tử trùng lặp trong mảng
22 ngày trước #1
JQUERY

var array = ["Mike","Matt","Nancy","Adam","Jenny","Nancy","Carl"];
var uniqueArray = [];

$.each(array, function(i, el){
if($.inArray(el, uniqueArray) === -1) uniqueArray.push(el);
});
Edited: PMTpro. 18:14 5/2/2021
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 9