12/4/2021 07:29:07
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Java > Khác
[J2ME] Chú thích trong J2ME
1 năm trước #1
Những đoạn chú thích giúp cho người code, người đọc dễ hiểu code của mình hơn,....

Những đoạn chú thích này sẽ không được biên dịch nên cứ thêm thoải mái

Cú pháp:

// Đây là chú thích trên 1 dòng, chỉ có tác dụng ở dòng này

/**
* Chú thích nhiều dòng
* Dòng 1
* Dòng 2
*/

/* Chú thích nhiều dòng */

/* Chú thích nhiều dòng
Dòng 1
Dòng 2
/*
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 6