12/4/2021 07:27:06
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Java > Khác
[J2ME] Bài 4: Ticker
1 năm trước #1
Ticker là dòng chữ chạy ngang, khi tên tập tin quá dài vượt màn hình thì nó sẽ chạy từ đầu tên đến cuối tên, đó là một ví dụ. Để khai báo ticker, ta viết:

Ticker tên=new Ticker("nội dung");


Đơn giản phải ko? Mời xem qua đoạn code:

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Tiker extends MIDlet{
 Form f = new Form("tieu de");
 Ticker tk = new Ticker("chao cac tinh yeu");
 Display d = Display.getDisplay(this);

 public void startApp(){
  f.append("chao tinh yeu");
  f.setTicker(tk);
  d.setCurrent(f);
 }

 public void pauseApp(){
 }
 public void destroyApp(boolean uncon){
 }
}


Giải thích:

Ticker tk=new Ticker("chao cac tinh yeu");


Cấu trúc giống như StringItem vậy. Ở đây ticker tên là tk, có nội dung là "chao cac tinh yeu", dòng nội dung này sẽ chạy từ phải qua trái nhá ..

f.append("chao tinh yeu");


Mình viết thêm dòng này, tức là thêm dòng chữ "chao tinh yeu" vào Form để các bạn so sánh ticker với dòng chữ bình thường ..

f.setTicker(tk);


Thường thì những thứ gắn lên form đều bằng lệnh f.append(thứ cần gắn)

Nhưng Ticker thì khác, nó dùng lệnh f.setTicker(tên ticker) Còn lý do vì sao thì mình ếu biết. ..

Các lệnh dùng với Ticker:
tk.setString("nội dung"); // đặt nội dung mới cho nó
tk.getString(); // lấy nội dung của nó

Ticker là thứ đơn giản và ít sử dụng. Bạn chỉ cần tập 1 - 2 lần thôi kẻo già.
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 8