12/4/2021 07:21:45
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Java > Khác
[J2ME] Bài 2: String Item
1 năm trước #1
StringItem là một dòng chữ, có tên. Mời bạn xem qua đoạn mã này:

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class HelloWorld extends MIDlet {

Form f=new Form("tiêu đề");
StringItem si = new StringItem("Tiêu đề", "alibaba mang quần sịp ra xé ra làm ba...");
Display d = Display.getDisplay(this);

public void startApp() {
f.append("dòng này viết ra văn bản k dùng StringItem");
f.append(si);
d.setCurrent(f);
}

public void pauseApp() {}
public void destroyApp(boolean uncon) {}
}


StringItem si = new StringItem("Tiêu đề", "alibaba mang quần sịp ra xé ra làm ba...");


Cấu trúc khai báo StringItem giống như Form.

StringItem tên = new StringItem("tiêu đề","nội dung");


và tên của String Item trên là si. Để String Item hiện ra thì phải gắn nó lên Form:

f.append(si);


và có thể gắn lên nhiều Form khác nữa:
f2.append(si);
f3.append(si);
Display d = Display.getDisplay(this);


Dòng này khai báo biếndlà biến Display. Nếu có dòng này rồi thì phía dưới chỉ cần d.setCurrent(f); thôi. Nếu ko có dòng này thì phía dưới phải ghi là Display.getDisplay(this).setCurrent(f); nếu bạn thấy quá thừa thì hãy nghĩ lại, các ứng dụng thường sử dụng rất nhiều lần dòng Display.getDisplay(this).setCurrent(f); vì thế việc khai báo biến d ra là rất có ích. Những bạn ko hiểu có thể hiểu là biến d thay mặt cho Display.getDisplay(this) để hiển thị...

Các thao tác với StringItem:

si.getText(); //lấy nội dung của nó
si.setText("nội dung"); // đặt nội dung cho nó
si.getLabel(); //lấy tiêu đề
si.setLabel("tiêu đề mới"); // đặt tiêu đề cho nó, phần này những bạn mới học thì chưa cần hiểu kỹ


StringItem là thứ rất đơn giản và dễ dùng, bạn nên tập dùng vài lần...
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 1 / 9