12/4/2021 07:00:59
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Phòng chat (3901)
Chi vậy
Chắc chuyển qua blog quá
Gửi từ: safary

@PMTpro lm ntn add wed lên gg


Cần phải "thoát ngu" trước. Cái loại ngu có sổ như mi thì cần phải vậy. =]]
Gửi từ: safary

@PMTpro lm ntn add wed lên gg

chịu
@PMTpro lm ntn add wed lên gg
Menu
Thống kê
Trực tuyến: 1 / 7