9/3/2021 17:07:28
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Phòng chat (3380)
Bỏ twig đi xin các chú
chịu, khó lắm
Lm sao cho for in ra khi cần data đó v
For i in lvv or i in lv k dc
For i in lvv ~ lv k dc
@PMTpro lm sao cho for in cả 2 nhưng dc phép in một data
Vd data lv và data lvv
Mik muốn in ra kiểu {%for i in lv or lvv %} hay là {%for i in lv~lvv%} mà nó k dc in ra 1 data riêng pải lm sao đâyyy
người yêu trúng số có phải vợ tao trúng số đâu
Menu
Thống kê
Trực tuyến: 1 / 3