9/3/2021 17:59:08
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Phòng chat (3380)
WTF IT sao lại điều kiện ?
còn IT thì bỏ đi, nhà ko có đủ điều kiện
Edited: PMTpro. 19:50 5/11/2019
sức khoẻ tao hiện tại không tốt, không thì qua cơ khí
Gửi từ: hoho303

với @PMTpro m tính sau này làm gì ?

ngành điện
với @PMTpro m tính sau này làm gì ?
Bỏ twig đi xin các chú
chịu, khó lắm
Lm sao cho for in ra khi cần data đó v
For i in lvv or i in lv k dc
For i in lvv ~ lv k dc
@PMTpro lm sao cho for in cả 2 nhưng dc phép in một data
Vd data lv và data lvv
Mik muốn in ra kiểu {%for i in lv or lvv %} hay là {%for i in lv~lvv%} mà nó k dc in ra 1 data riêng pải lm sao đâyyy
người yêu trúng số có phải vợ tao trúng số đâu
Trực tuyến: 1 / 3